Skip to main content

UNITED NATIONS CELEBRATION


Isinasagawa ang UNITED NATIONS CELEBRATION upang maging bukas ang isipan ng mga Kabataan sa pagkakaiba-iba ng mga Kultura, Relihiyon at Lengguwahe ng mga Bansa.
#2019