Skip to main content

Stakeholders Forum on the Utilization of Listahanan 3 Data


LISTA + TAHANAN = Talaan ng mga Sambahayan na nasa laylayan na kailangang-kailangang tulungan ng Pamahalaan 😇
Ang Data ng Agdangan ay maaari na nating makuha pagkatapos ma-comply ang mga kinakailangang dokumento.