Skip to main content

Proseso sa Pagkuha ng
Travel Permit/Pass

PAGPAPAKUHA NG TEMPERATURA (MAAARING MAGPATULOY SA TRANSAKSYON KUNG ANG TEMPERATURA AY 37°C)

PAGPAPATALA/PAGPAPALISTA NG PANGALAN

PAGPAPASURI NG MGA DOKUMENTO:

3.1 BIYAHE PAPUNTANG IBANG BAYAN

 • Permiso mula sa Punong Barangay
 • Health pass ng mga bibiyahe (ito ay may bisa lamang sa loob ng 5 araw)
 • Plate no. ng sasakyan

3.2  BIYAHE PARA SA MAMIMILI AT/O MAGDEDELIVER NG MGA PANINDA

 • Xerox Copy ng Mayor’s Business Permit
 • Xerox Copy ng DTI Registration
 • Official Receipt of Quarterly/Annual Tax Payment
 • Plate No. ng Sasakyan
 • Health Pass ng mga Bibiyahe

3.3 BIYAHE PABALIK NG TRABAHO

 • Employee’s Order to Report Back to Work
 • Certificate of Employment
 • Company ID
 • Certification that the Workplace Adheres to health standards and/or any document showing that the employee is safe to report back to work
 • Permit from the Punong Barangay Allowing his/her resident to work outside the locality
 • Health Certificate/Pass

3.4 BIYAHE PABALIK SA SARILING TAHANAN O IBANG PROBINSYA

 • Copy of List of Locally Stranded Individual (LSI) mula sa Barangay
 • LSI Registration form (Annex A)
 • Health Clearance
 • Notice of Availability of Travel from the LCE
 • PNP Clearance

KAPAG NATAPOS ANG BILANG 1-3, MAAARI NANG KUMUHA AT/O MAISYUHAN NG TRAVEL PERMIT/PASS

PAALALA:

 • Pumila lamang sa araw na nakatalaga sa Home Quarantine Pass
 • Kaalinsabay ng pahintulot ay awtomatikong Home Quaratine (14 Days) ang mga magsisipagbiyahe
 • Maaaring magbiyahe ang may edad 21 hanggang 59 ayon sa kahalagahan ng gagawin
 • Kapag babalik sa trabaho sa labas ng bayan papayuhang manatili sa lugar na pagtatrabahuan.
 • Limitado lamang ang maaaing mabigyan ng travel permit sa bawat araw.
 • Maaari lamang magpunta sa Lucena City tuwing miyerkules at biyernes , at sa Gumaca naman ay tuwing miyerkules, maliban emergency case/s.