Skip to main content

SA INYONG KOOPERASYON, LIGTAS AT MALUSOG NA PAMAYANAN, SADYANG NAKASALALAY SA ATING MGA KABABAYAN.


ATIN PONG SUNDIN ANG PAUNAWA SA MGA MAGPUPUNTA SA SEMENTERYO UPANG DALAWIN ANG PUNTOD NG MGA MAHAL SA BUHAY NA YUMAO. SA INYONG KOOPERASYON, LIGTAS AT MALUSOG NA PAMAYANAN, SADYANG NAKASALALAY SA ATING MGA KABABAYAN.
MANGYARI RIN PONG ALAMIN ANG INYONG MGA OBLIGASYON, MAKIPAG-UGNAYAN SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN PARA SA KAUKULANG IMPORMASYON.
MARAMING SALAMAT PO!