Skip to main content

PhilHealth’s 27th year Anniversary


Lgu Agdangan joins in the celebration of PhilHealth’s 27th year anniversary, with this year’s theme:
“PhilHealth @27: Tumutugon sa Hamon ng Panahon”
Maraming salamat po sa serbisyo at mga programang handog para sa Pilipino.