Skip to main content

Paunawa


PAUNAWA!
Magandang gabi po.
Pansamantala pong mawawalan ng daloy ng tubig sa kadahilanang nasira po ang linya sa main source nito.
Hinihingi po ang inyong malawak na pang-unawa. Muli pong maglalabas ng abiso sa status ng patubig para sa kabatiran ng lahat.
SALAMAT PO!