Skip to main content

Paraan ng pagkuha ng Persons with Disability ID


Paraan ng pagkuha ng Persons with Disability ID
Sino ang pwedeng kumuha ng PWD ID?
Ito ang mga uri/klasipikasyon ng mga kapansanan:
Deaf or Hard of Hearing
Psychosocial Disability
Intellectual Disability
Speech and Language Impairment
Learning Disability
Physical Disability
Mental Disability
Cancer (RA 11515)
Rare Disease (RA 10747)
Mga kinakailangang gawin:
1. Punan ang mga kinakailangan impormasyon sa PRPWD Form.
2. Magdala ng Birth Certificate at
Medical Certificate (kung kinakailangan)
3. Magpakuha ng larawan, dipla at pirma
Maaaring puntahan ang mga PWD sa kanilang tahanan upang kunan ng larawan, dipla at pirma kung wala ng kakayahan ang mga ito na pumunta sa tanggapan ng MSWDO. Mangyari lamang na magbigay ng abiso sa aming tanggapan o magchat sa aming social media account.
PAALAALA:
Kung sakaling mawala ang PWD ID kinakailangang kumuha ng affidavit of loss upang mabigyan ng panibagong ID.