Skip to main content

Pangangalaga sa mga Buntis at mga sanggol


Pangangalaga sa mga Buntis at mga sanggol sa kanilang sinapupunan upang sa kanilang pagsilang, magtaglay na sila ng malulusog na pangangatawan at matalas na isipan.