Skip to main content

Pamahalaang Lokal ang paglalagay nito ng riprap


Ang mga lugar na gumuguho ay maaaring magdulot ng aksidente sa mga mamamayan kung kaya’t inuna rin ng Pamahalaang Lokal ang paglalagay nito ng riprap.
#2020
#pandemic

« of 3 »