Skip to main content

Pakikipag-Ugnayan sa Delta Company


Pakikipag-ugnayan sa Delta Company, 85IB (CADRE), 2ID, Philippine Army para sa nalalapit na mga gawaing pangkaunlaran sa mga komunidad sa bayan Ng Agdangan 🫡