Skip to main content

Pakikipag-ugnayan ng PAMANA Water Corporation sa Pamahalaang Lokal ng Agdangan


Pakikipag-ugnayan ng PAMANA Water Corporation sa Pamahalaang Lokal ng Agdangan hinggil sa mungkahi nilang patuloy na pagpapaunlad ng Agdangan Municipal Water Supply System.