Pagsasanay ng mga Kawani ng Tanggapan ng Agrikultur at Bantay Dagat ng Agdangan


Pagsasanay ng mga Kawani ng Tanggapan ng Agrikultur at Bantay Dagat ng Agdangan upang maging bihasa sila sa pagsusuri sa kalalagayan ng ating karagatan.
#2021


© Municipality of Agdangan, Province of Quezon. All rights reserved. 
Powered by: