Skip to main content

PAGSASANAY NG MGA BANTAY DAGAT


PAGSASANAY NG MGA BANTAY DAGAT na naglalayong lalo pang pataasin ang antas ng kanilang kaalaman at kakayahan sa mga Batas Pangkaragatan.
#2021