Skip to main content

October 26, 2022 | 2nd Semester Barangay Assembly Day 2022


#Brgy.Ilayang Ilaya Kinagunan Agdangan, Quezon
#Tema:Barangayanihan Barangay at Mamamayan Sama-Sama sa Pagtaguyod ng Bayanihan Tungo sa Mas ligtas at Maunlad na Pamayanan.
#brgyofficialsreport2022
#communityengagement

« of 2 »