Skip to main content

MUNICIPAL NUTRITION ACTIVITIES in Agdangan, Quezon


Congratulations, Bayan ng Agdangan πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰
Regional Qualifier na naman ang Pamahalaang Lokal sa pamumuno ni Mayor Rhadam Raliuga at sina MNAO Designate Herdeliza Aquino Garin & Ms. Susan Abanilla Molina dahil sa patuloy na pagpapatupad ng mga programa/proyekto/gawain na makapagpapaangat sa nutritional status ng mga Agdanganin πŸ‘πŸ‘πŸ‘