Skip to main content

MUNICIPAL INTER-AGENCY TASK FORCE MEETING


COVID-19 RESPONSE
MUNICIPAL INTER-AGENCY TASK FORCE MEETING
Sa pangunguna ng inyong lingkod ay regular na nagsasagawa ng pagpupulong ang mga Miyembro ng MIATF buhat sa 12 barangays at iba’t ibang ahensya ng Gobyerno maging ang mga negosyante at iba pang sektor ng lipunan (kung kinakailangan).
Ang pagpupulong na ito ay naglalayong dagliang mapag-usapan ang kasalukuyang katatayuan ng Agdangan sa panahon ng pandemya at makabuo ng mga konkretong solusyon upang proteksyunan ang mga Agdanganin sa bantang panganib ng Covid-19.
#2020