Skip to main content

Municipal Celebration of National Disability Prevention and Rehabilitation #2019


Ang mga Kababayan nating may espesyal na pangangailangan ay higit na binibigyang halaga ng Pamahalaang Lokal dahil sa natatangi nilang talento at kakayahang nagpapasigla sa ating bayan.
Municipal Celebration of National Disability Prevention and Rehabilitation
#2019