Skip to main content

MARCH CELEBRANTS, HAPPY BIRTHDAY!


HAPPY BIRTHDAY 🎂:
Abella R. Ramos – Mar 3
Teofilo P. Aniel – Mar 5
Fernando S. Esclamado, Jr. – Mar 5
Coun. Eulogio C. Caig – Mar 11
Vivian L. Lacuesta – Mar 15
Coun. Darwin F. Conchada – Mar 15
Sa inyo pong lahat, maligayang araw ng pagsilang. Pagbati mula s Lgu Agdangan family.
Masaganang pamumuhay ang hatid sa inyo ng taong ito, at kaligtasan sa anumang sakuna at karamdaman.