Skip to main content

Maligayang Kaarawan po sa Butihing Ama ng Bayan ng Agdangan!


Maraming salamat po sa mga sakripisyo mo para sa mga Agdanganin, yong isusubo mo na lang po ay itinutulong mo pa sa mga lumalapit sa iyo.
Pagpalain ka pa po nawa ng Poong Maykapal, bigyan ng kalakasan ng katawan sa araw-araw upang patuloy na magampanan mo pa po ang iyong mga obligasyon at makamit pa ang mga ninanais sa buhay.
Mahal ka po namin, Mayor Adam. 🫂💞🎂