Skip to main content

LGU Agdangan celebrate the 65th PUBLIC LIBRARY DAY


National Library of the Philippines (NLP) and the LGU Agdangan celebrate the 65th PUBLIC LIBRARY DAY with a theme “Ikaw, Ako, at ang Pampublikong Aklatan: Higit Animnapu’t Limang Taong Pagtutugunan.