Skip to main content

FREE CHEST X-RAY FIRST COME FIRST SERVE 150 SLOTS!!


Lahat po kayo ay inaanyayahan sa mga may nais magpa xray:
*Edad 15 years old pataas
*May mga Co morbidities tulad ng hypertension at diabetes
*Mga magsasaka at mangingisda
*May ubo 2 linggo o higit pa
*May direct contact sa mga pasyente na positibo sa TB
*Mga food handlers o mga may karinderia, tubigan,tindahan ng pagkain
*Mga senior citizens