Skip to main content

For those who file online booking for CSC-PPT Exam on Aug. 20, 2023


Sa mga nakapag-file po via online booking for CSC-PPT Exam on Aug. 20, 2023, kung naka-booked po kayo for appearance from May 26 onwards at nag- aalaala po kayo s pagpila, maaari po kayong mgpalista s Tanggapan ng Punong Bayan hanggang bukas (May 23) para makasama po sa sabayang pagsusumite ng mga examinees.
Para sa iba pang katanungan at detalye, maaari niyo pong i-text o tawagan ang numerong 09461702091 o magtungo s Tanggapan ng Punong Bayan.