Skip to main content

Enlisting, Delisting, Updating Process (EDUP)


Magandang Araw po!!!
Inaanyayahan po ang lahat ng magniniyog ng Bry. Binagbag at Brgy. Sil. Maligaya na makisangkot sa aktibidad ng PCA na ENLISTING , DELISTING, UPDATING PROCESS (EDUP) na gaganapin mula 8:00 am – 5:00 pm sa inyong mga bahay nayon sa mga sumusunod na petsa:
Brgy. Binagbag – June 15, 2022 (Thursday)
Brgy. Silangang Maligaya- June 16, 2022 (Friday)
Inaasahan po ang pakikiisa ng lahat ng magniniyog sa mga nabanggit na barangay.
SALAMAT PO: PCA