Skip to main content

Depopulation of crown of thorns starfish


Depopulation of crown of thorns starfish
Ang mga ito ang “peste” na patuloy na sumisira sa mga bahura (coral reefs) sa karagatan.
#2021