Skip to main content

SA INYONG KOOPERASYON, LIGTAS AT MALUSOG NA PAMAYANAN, SADYANG NAKASALALAY SA ATING MGA KABABAYAN.