Skip to main content

Muli tayong bumisita sa mga barangay upang kuhanan ng mga bagong larawan at dipla ang ating mga senior citizen para sa kanilang bagong Senior Citizens ID (PVC).

« of 2 »