Skip to main content

2nd day of Shoe Distribution


Taken Earlier- 2nd day of Shoe distribution to Barangay Ibabang Kinagunan and Barangay Silangan Maligaya
Thank you SM foundation
Lgu Agdangan Agdangan, Quezon 4304 Mswdo Agdangan Pantawid Pamilya Agdangan #OneAgdangan🥇